KÄÄNNÖS ON YHTEISTYÖN TULOS

Asiakirjoista lokalisointiin ja kaikkea siltä väliltä

Käännöstarpeet vaihtelevat tiukan muodollisista asiakirjakäännöksistä vapaaseen lokalisointiin. Kääntämisellä voidaan tarkoittaa erilaisia monikielisen viestinnän muotoja, minkä vuoksi tarve on hyvä määritellä etukäteen. Käännös voidaan tehdä jo aikaisemmin laaditusta tekstistä, tai aikaisempaa asiakirjaa voidaan käyttää laadittavan käännöksen pohjana, tai – kaikkein perinteisimmässä tapauksessa – teksti voidaan kirjoittaa varta vasten käännettäväksi. Viimeinen vaihtoehdoista on asiakkaan kannalta työläin, mutta joskus tuiki tarpeellinen, kuten esimerkiksi sopimuskäännöksissä, joissa alkuperäisellä sopimustekstillä on laillinen status ja käännös tehdään molemminpuolisen ymmärryksen varmistamiseksi. Kokenut kääntäjä, joka on myös kirjoittamisen ammattilainen, laatii asiakkaan toimeksiannon ja lähtömateriaalin pohjalta tarvittavan tekstin suoraan julkaisukielellä, jolloin erillisen alkutekstin laatimiseen käytettävä aika säästyy. Suosittelen mahdollisuuksien mukaan tutustumaan tähänkin toimintatapaan. Se on asiakkaalle vaivattomampi, ja hän saa halutessaan lyhennelmän tai suomennoksen ehdotetusta tekstistä ilman lisämaksua. Toisinaan taas samasta tekstistä tarvitaan useampi kieliversio, jolloin mikään asiakirjoista ei ole tavallaan alkuperäinen eikä käännös. Kieliversioiden tulee vastata toisiaan sekä sisällöltään että muodoltaan, mutta niissäkin kulttuurisidonnaiset ja markkinakohtaiset erot on otettava huomioon.

Miten tilaan käännöksen?

Aivan aluksi täytyy miettiä, mikä on oman toimeksiannon tilanne; minkälaisia vaatimuksia sen toteutukselle asetetaan? Onko kyseessä pikainen työkäännös sisäiseen käyttöön vai julkaistava teksti, joka on mahdollisesti käytössä pitkän aikaa, kuten esimerkiksi painettavat vuosikertomukset ja mainoskampanjat? Kuinka paljon käännös saa maksaa, ja mikä on sen aikataulu? Mitä muita kustannuksia ja osapuolia julkaisun tekoon liittyy ja missä vaiheessa? Mikä on käännöksen toteutusstrategia, onko kyseessä eksakti asiakirjakäännös vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa antaa kääntäjälle vapaus muokata ja lokalisoida tekstiä paremmin kohdeyleisölle soveltuvaksi?

Kun nämä asiat ovat suurin piirtein selvillä, kannattaa kääntäjälle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähettää tarjouspyyntö, johon käännettävä teksti, sen luonnos tai muu toimeksiannon selostus on liitetty mukaan. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee ainakin kertoa, minkälainen teksti on kyseessä, mihin tarkoitukseen se tarvitaan ja milloin, ja montako sivua se suunnilleen käsittää. Kääntäjä antaa tarjouksen joko sana- tai tuntimääräarvion perusteella ja sopimus syntyy, kun hyväksyt sen sähköpostitse. Yhteistyön vakiinnuttua ei erillistä hintatarjousta välttämättä enää tarvita, vaan voin vahvistaa tilauksen heti kyselyn saatuani.

Toimeksiannon toteutusvaihe

Kääntäjällä saattaa ilmetä täsmentäviä kysymyksiä, minkä vuoksi on hyvä antaa puhelinnumero tai muu yhteystieto tarkoitusta varten. Vakiintuneille asiakkuuksille on myös edullista aika ajoin järjestää tapaaminen, jossa pohditaan yhdessä työn kulkua ja kehitetään sitä paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Kääntäminen on yhteistyötä, josta asiakas saa rahalleen sitä enemmän vastinetta, mitä paremmin kääntäjä on perillä asiakkaan liiketoiminnasta ja kulloisestakin tilanteesta.

Itse kääntäminen vaatii myös itsenäistä työskentelyä ja tiettyjä valmiuksia. Se pitää sisällään monta eri vaihetta, jotka eivät näy asiakkaalle päin. Niistä kerron tarkemmin täällä.

Anna palautetta valmiista työstä!

Olen aina iloinen saadessani palautetta työstäni, jossa onnistuminen on minulle tärkeää. Tyytyväinen palaute motivoi ja kannustaa, tosin sitäkin hyödyllisempää on saada tietää, jos jokin ei mennytkään toivomustesi mukaan. Pitämällä yhteyttä ja kertomalla miten olen onnistunut sinä ja edustamasi yritys saatte täsmäpalvelua, joka nostaa kumppanuuden merkityksen aivan uudelle tasolle.

Laadukas käännös ei maksa enempää eikä kestä kauempaa

Annan mielelläni lisätietoja palveluistani! Ota yhteyttä, niin kartoitamme yrityksesi käännöstarpeet etukäteen, tai jos sinulla on akuutti käännöstarve suomesta englanniksi, englannista suomeksi, suomesta venäjäksi tai venäjästä suomeksi! Lähetä sähköpostia osoitteeseen eeva-leena.alhos (at) iki.fi. Vastaan sinulle mahdollisimman pian, yleensä enintään parin tunnin sisällä. Toimitusaika on yleensä viikko tilauksesta, toivomuksestasi teen työn nopeamminkin. Käännösten hinnat määräytyvät aina toimeksiannon laadun ja aikataulun pohjalta joko sana- tai tuntiperusteisesti. Huomaathan, että tilatessasi MyTransMissionilta käännöksen vältät välitys- ja hallinnointikustannukset ja maksat varsinaisesta käännöstyöstä, jonka toteuttajaan sinulla on suora yhteys.