TEKSTISUUNNITTELU

Tekninen kirjoittaminen, markkinointiaineiston ja sisältöjen laadinta

Tekstisuunnittelulla tarkoitetaan julkaistavien tekstien laatimista eri käyttötarkoituksiin. MyTransMission toimittaa asiakkaalle räätälöityjä täsmätekstejä suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Luonteeltaan tekstisuunnittelu eroaa kääntämisestä siinä, että julkaistava teksti on aina alkuperäinen eikä minkään muun tekstin kopio tai toisinto. Yleensä tuntiveloitukseen perustuva hinta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Selvitämme tekstisuunnittelun tarpeesi yhteisesti.  Toimeksianto voi sisältää pelkän teeman ja viestintätarpeen kuvauksen, mutta myös projektisuunnitelman, teknisiä erittelyitä, aikaisempia markkinointimateriaaleja, kotisivuja tai vaikkapa videoita. Kannattaa miettiä, mitä tietoja tekstisuunnittelija tarvitsee, jotta lopputulos palvelisi yrityksen tarpeita mahdollisimman hyvin. Tekninen kirjoittaminen, jolla yleensä tarkoitetaan teknisten laitteistojen ja ohjelmistojen asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista englanniksi, ja mainoskampanjoiden tekstien luominen (tyypillisesti suomeksi tai englanniksi) ovat kumpikin tekstisuunnittelua, mutta niiden viestintätehtävät eroavat toisistaan olennaisesti. Tekninen ohjeistus on aina puhtaasti informatiivista viestintää, ja siinä selkeä ja kaavamainen esitystapa palvelee tarkoitustaan parhaiten. Mainoskampanjoissa ja ilmoituksissa taas tunnepuoli astuu kuvaan: niissäkin informatiivisuus on tärkeä ominaisuus, mutta vielä tärkeämpää on herättää vastaanottajan kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan, vakuuttaa hänet sen hyvistä puolista ja johtaa hänet eteenpäin päätöksenteon polulla. Kaikki nämä seikat vaikuttavat sekä muotoon että sisältöön, kuten esimerkiksi sanavalintoihin, tyyliin, muotoiluun, kerralla tarjottavan tiedon määrään jne. Sisältöjen kirjoittaminen digitaalisissa ym. medioissa julkaistaviksi on oma taiteenlajinsa sekin, ja siinä tulee pitää erityisesti mielessä kulloisenkin julkaisukanavan asettamat rajoitukset, mutta muistaa myös niiden tarjoamat mahdollisuudet. Esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin, mutta niissä julkaistavan sisällön on oltava tarkkaan harkittua ja säännöllisesti päivitettävää. Suunnittelematon some-viestintä on yritykselle potentiaalinen riski. Myös sen kaksisuuntainen luonne asettaa kokonaan uusia haasteita yritysviestinnälle ja vaatii tietoisen viestintästrategian valintaa.

Kun annat tekstisuunnittelun ja sisältöjen kirjoittamisen ammattilaisen hoidettavaksi, voit huoletta keskittyä siihen, mikä on oman työsi kannalta tärkeää. Ja joskus työtä vaan on aivan liikaa, jolloin asiallinen apu on aina tervetullutta.

Jos tekstisuunnitteluprojekti on laaja, se edellyttää useamman eri asiantuntijan panoksen yhteensovittamista projektin käynnistys- ja toteutusvaiheessa. Yrityksen omien tutkimus-, tuotekehitys- ja mainososastojen lisäksi siihen voi osallistua useampia ulkoisia palveluntarjoajia. Tällöin yleensä asiakasyrityksen palveluksessa oleva koordinaattori asettaa puitteet kaikkien osapuolten toiminnalle ja aikataululle. Tekstisuunnittelu on siinä vain yksi osa-alue, joka vaikuttaa kokonaisprojektin onnistumiseen.

MyTransMissionin tavoitteena on laajentaa toimintaa tekstisuunnittelun puolelle. Seuraa sivujamme, niin pysyt ajan tasalla!