Tietosuoja

technology, internet, telephone

Päivitetty 15.03.2021

Tämä EU:n yleisiin tietosuojamääräyksiin perustuva tietosuojaseloste koskee Eeva-Leena Alhoksen toiminimen ja sen omistaman MyTransMission-sivuston toimintaa.

SELOSTEEN VOIMASSOLO JA PÄIVITYS

Tämä tietosuojaseloste on voimassa 15. maaliskuuta 2021 alkaen, ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on esillä MyTransMissionin kotisivuilla.

HUOM. Vierailemalla tällä sivustolla ja olemalla yhteyksissä kanssamme hyväksyt nämä tietosuojaa koskevat periaatteet. Jos et voi hyväksyä näitä periaatteita, emme voi toteuttaa toimeksiantoasi.

SÄILYTÄMME TIETOJA SISÄLTÄVÄT ASIAKIRJAT AINA TURVASSA

Kaikki toimeksiantojen toteuttamista varten taravittavat asiakirjat säilytetään suljetuissa järjestelmissä ja lukituissa tiloissa mm. teknisin toimenpitein suojattuna voimassa olevia tietosuojamääräyksiä mahdollisimman tarkoin noudattaen. Tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan työnsä puolesta siihen oikeutetut henkilöt, jotka noudattavat näitä sääntöjä.

Asiakirjojen tulostamista vältetään. Kaikki henkilötietoja ja yritystoimintaa koskevia tietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan välittömästi.

Auktorisoituihin käännöksiin liittyviä henkilötietoja ja niitä sisältäviä asiakirjoja sekä itse käännöksiä käsitellään edellä esitetysti suojatuissa järjestelmissä ja tiloissa, ja tulosteet postitetaan kirjesalaisuuden turvin asiakkaiden ilmoittamiin osoitteisiin. Mahdolliset henkilötietoja tai yritysten tietoja sisältävät paperitulosteet tuhotaan välittömästi.

OIKEUTESI OLLESSASI VUOROVAIKUTUKSESSA KANSSAMME

Sinulla on oikeus vaatia tarkempaa kuvausta tietojesi käytöstä tai vastustaa tietojesi käyttöä voimassa olevan lain sallimissa rajoissa. Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi, jos tietojesi säilyttämiselle ei ole laista johtuvaa perustetta. Emme tallenna henkilötietoja mihinkään erityisiin rekistereihin emmekä luovuta niitä kolmansille, elleivät lainsäädäntö tai kirjanpitokäytäntö niin edellytä. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa, lähetä selvityspyyntö osoitteeseen info@mytransmission.fi

EMME TARPEETTOMASTI TALLENNA EMMEKÄ LUOVUTA TIETOJASI

Asiakkaiden ja kumppaneiden tietojen käsittely perustuu pelkästään heidän edustajiensa kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti tehtyihin sopimuksiin. Emme luovuta asiakkaidemme emmekä kumppaneidemme tietoja kolmansille tahoille, paitsi milloin EU:n tietoturvamääräykset niin edellyttävät.

EMME SEURAA SIVUJEMME VIERAILIJOITA

Sivustollamme ei ole evästeitä emmekä harjoita kävijäseurantaa.

Emme luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisille tahoille.

Sivuillamme voi olla linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, joiden tietosuojakäytännöistä emme vastaa.